การฟังเชิงลึก

ซอฟต์สกิลที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกของคุณไปตลอดการ
เรียนรู้เพิ่มเติม

มุมมอง - คนไทยหัวใจมีหู

เราเป็น Platform ที่พัฒนาจาก Prototype ที่ได้รับทุนจาก สสส และ แผนงานสุขภาพจิต โดยกรมสุขภาพจิต ในการสอนหลัก "การฟังเชิงลึก" รูปแบบออนไลน์ 100% ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาและเติมนักฟังเชิงลึกเข้าสู่ระบบบริการทางสุขภาพจิต

"การฟังเชิงลึก"
อาจเหมาะกับคุณ หากคุณ...

Image

ต้องอยู่ร่วมกับคนที่มีความเครียดสูง และอยากช่วยเหลือ

Image

จำเป็นต้องรับฟัง แต่อยากฝึกแยกแยะ อารมณ์ของตัวเอง

Image

อยากพัฒนา ทักษะและร่วมสร้าง สังคมนักฟังเชิงลึก

โรงพยาบาลพระราม 9 ได้ทำการนำร่องทดสอบทดลอง มุมมอง Platform เรียบร้อยแล้ว

นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ. พระรามเก้า ได้อธิบายประโยชน์ของการนำ Platform ไปใช้สอนญาติผู้ป่วย โรคทางจิตเวช และพนักงานในแผนก Mind Heart

มุมมอง เป็นแพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาทักษะการฟังเชิงลึก แห่งแรกที่ใช้หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย